Historie Stichting Ruijs Archief

Historie archief
De stichting werd opgericht op 29 april 1985 met als doel het bijeenhouden en bijeenbrengen van het cultureel erfgoed, vervat in het familiearchief en de bedrijfsarchieven van de familie Ruijs. De bedrijfsarchieven betreffen de archieven van Hotel Theater Figi en haar dochterondernemingen en het bedrijfsarchief van Ruys’ Meubileerinrichting / Ruys Interieurs.

Hotel Theater Figi is een onderneming, waarvan de oorsprong ligt in 1850 toen Traugott Wünsche, een lid van de sinds de 18e eeuw in Zeist gevestigde Broedergemeente, in het dorp Zeist aan de Lageweg een banketbakkerij begon. Zijn zaak werd in 1902 overgenomen door George Figi, die in 1909 de zaak verplaatste naar Het Rond in Zeist. In 1917 werd Theo Ruijs sr. – in 1913 met zijn zus Corrie bij George Figi als chef in dienst gekomen – directeur van de dat jaar opgerichte vennootschap Figi. In de jaren daarop groeide het hotel uit tot een landelijk bekend hotel-restaurant met een theaterzaal, waar de belangrijkste Nederlandse evenals gerenommeerde buitenlandse gezelschappen speelden en waar toonkunstenaars van internationaal niveau optraden. In Figi werd ook film gedraaid: de stomme film en vervolgens de geluidsfilm. In 1925 kwam uit Figi Ruys’ Meubileerinrichting voort, een ambachtelijk interieurbedrijf die in de jaren rond de eeuwwisseling verantwoordelijk was voor de textilia in verschillende topmonumenten.

Beide bedrijven kenden geen echte archieftraditie, maar hadden wel een bewaarcultuur. Het inmiddels daaruit opgebouwde archief bevat een variatie aan dragers van activiteiten van een veelzijdige en cultureel gerenommeerde bedrijven: foto’s, films, affiches, programma’s, blauwdrukken, tekeningen, kunstobjecten, documenten, publicaties, – die behouden zijn gebleven dank zij het bijzondere feit dat meerdere familieleden gedurende een eeuw de moeite genomen hebben om deze attributen in samenhang voor de historie te bewaren. Deze omstandigheid heeft er toe geleid dat het archief een voor de Nederlandse theater-, bioscoop-, horeca- en interieurgeschiedenis karakteristiek en – door het ontbreken van dergelijke veel omvattende archieven elders – uniek tijdsbeeld geeft over een periode van ruim anderhalve eeuw.

De verschillende familieleden Ruijs brachten de onder hun hoede zijnde, maar voor de bedrijfsvoering niet meer relevante dossiers en andere zaken onder in kelders, tussenruimten en op zolders in het gebouwencomplex, waar zij de bedrijfsvoering niet in de weg zaten zodat de facto het archief behouden bleef. Daarnaast hield een der dames Ruijs documentatieboeken bij met allerlei foto’s programma’s, correspondentie en dergelijke, die zij van belang vond toegankelijk te hebben.
Onderdeel van de archieven van Figi is de documentatie van Horeca-exploitatie Slot Zeist/Slot Zeist BV, bijna een halve eeuw exploitant van Slot Zeist en momenteel mede-exploitant van het Slot. Verder zijn in het archief archivalia van en documentatie over verschillende leden van de familie Ruijs opgenomen, die lokaal, regionaal en landelijk maatschappelijk actief (geweest) zijn.