Bestuur

Het bestuur van de stichting is momenteel samengesteld uit:

  • Mw. C.J.M. Lubbers-Ruijs
  • F.H.Th. Ruijs
  • V.R.M. Ruijs

De voormalig gemeentearchivaris van Zeist, de heer R.P.M. Rhoen, en Th.G.P.M. Ruijs, secretaris van het platform van Zeister erfgoedpartners Het Geheugen van Zeist en samensteller van de geschiedschrijving van de familiebedrijven, zijn tot het stichtingsbestuur toegetreden.

De bestuurders ontvangen geen honorarium.

Het bezoekadres van de Stichting is – op afspraak – Het Rond 3 te Zeist. De archieven zijn voor zover passend binnen de bij die archiefdiensten geldende voorwaarden ter inzage bij de aangegeven archiefbewaarplaatsen.

Correspondentieadres: Kersbergenlaan 10, 3703 AN Zeist.