De bewaarplaatsen

De stichting heeft haar archieven in de loop der jaren bij verschillende archiefdiensten ondergebracht:
• In 1973 zijn de vooroorlogse theateraffiches van Figi in bruikleen gegeven aan het Toneelmuseum in Amsterdam, met in 1992 als opvolger het – in 2012 opgeheven – Theater Instituut Nederland (TIN). De collectie van het TIN wordt momenteel beheerd door Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam;
• In 1982 is de kern van de bedrijfsarchieven ondergebracht bij het Rijksarchief te Utrecht. Deze rijksarchiefdienst fuseerde in 1998 met het Gemeentearchief van Utrecht onder de naam Het Utrechts Archief;
• In 2001 is met het Koninklijk Huisarchief een bruikleenovereenkomst gesloten voor de werkdossiers van Ruys’ Meubileerinrichting / Ruys Interieurs met betrekking tot onder meer de inrichting van de verschillende Koninklijke paleizen;
• In 2013 zijn de tot dan door het Utrechts Archief beheerde archivalia van de stichting, ter bewaring overgebracht naar het Zeister gemeentearchief. Ook het familiearchief zal daarheen worden overgebracht. met in 1992 als opvolger het – in 2012 opgeheven – Theater Instituut Nederland (TIN). De collectie van het TIN wordt momenteel beheerd door Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam;
• In 1982 is de kern van de bedrijfsarchieven ondergebracht bij het Rijksarchief te Utrecht. Deze rijksarchiefdienst fuseerde in 1998 met het Gemeentearchief van Utrecht onder de naam Het Utrechts Archief;
• In 2001 is met het Koninklijk Huisarchief een bruikleenovereenkomst gesloten voor de werkdossiers van Ruys’ Meubileerinrichting / Ruys Interieurs met betrekking tot onder meer de inrichting van de verschillende Koninklijke paleizen;
• In 2013 zijn de tot dan door het Utrechts Archief beheerde archivalia van de stichting, ter bewaring overgebracht naar het Zeister gemeentearchief. Ook het familiearchief zal daarheen worden overgebracht.
* In 2017 is de collectie hotelzilver in bruikleen gegeven aan de Srichting Zeister Schatkamer.

Bij de verkoop van de villa Bloemenheuvel zijn archivalia van Ruys Interieurs ondergebracht in de archiefkamer van hotel theater Figi. Ook liggen daar bescheiden van familieleden, onder meer met betrekking tot het Zeister verenigingsleven. Deze zijn inmiddels deels al overgebracht naar de bewaarplaats van het gemeentearchief.
Bijgaand artikel, opgenomen in de website van het Geheugen van Zeist, doet verslag van de overdracht in 2013 van het archief van de Stichting vanuit het Utrechts Archief naar het gemeentearchief van Zeist.